พนักงานดูแลสนามกอล์ฟ


จำนวนที่รับ :  5 อัตรา
ระดับการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทงาน :  งาน อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :  - Cutting mows greens, tee, aprons and approaches to greens others areas not accessible with gang mowers, rake sand traps with power rakes, aeries, aeries greens, verticuts tees and greens, spikes greens, operates sodcutter, spray rigs and fertilizer spreaders.
- Can drive a car.
ค่าจ้างโดยประมาณ :  ตามตกลง
สวัสดิการ :  - Meal
- Service Charge
- Uniform
- Insurance
- Transportation
สถานประกอบการ :  Laguna Resort & Hotel Public Company Limited
390/1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83100
โทร. 076-362300  Fax.076-362300
 E-mail: weenak@lagunaphuket.com
 Website: http://lagunaphuket.com
ติดต่อคุณ :  Weena ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ " Laguna Resort & Hotel Public Company Limited "
  Golf Operation - พนักงานดูแลแขกสนามกอล์ฟ
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : ตามตกลง 16 มีนาคม 2561
  QC Warrantee Manager
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : 45,001-50,000 16 มีนาคม 2561
  Site Engineer or Supervisor (M&E)
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : 25,001-30,000 16 มีนาคม 2561
  Spa Therapist (Banyan Tree Spa)
  อัตรา : 5 ช่วงเงินเดือน : ตามตกลง 16 มีนาคม 2561
  Spa Receptionist (Angsana Spa)
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : ตามตกลง 16 มีนาคม 2561
  Senior Wed Developer
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : ตามตกลง 16 มีนาคม 2561
  Rental Pool Service บริการหลังการขาย Property
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : ตามตกลง 16 มีนาคม 2561
  Sales Development Manager (Cantonese)
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : ตามตกลง 16 มีนาคม 2561
  Spa Housekeeper
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : ตามตกลง 16 มีนาคม 2561
  Chief Engineer (Laguna Service)
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : ตามตกลง 16 มีนาคม 2561
  Gardener - Laguna Golf
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : ตามตกลง 16 มีนาคม 2561
  Asst.CSR Manager
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : 35,001-40,000 16 มีนาคม 2561
  Project Manager
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : 50,000 ขึ้นไป 16 มีนาคม 2561
  Supervisor (Structure & Architecture)
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : 30,001-35,000 16 มีนาคม 2561
  Room Maid (Laguna Estate)
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : 5,000-10,000 บาท 16 มีนาคม 2561
  SENIOR MANAGER – LEGAL
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : ตามตกลง 16 มีนาคม 2561
  Administrative Assistant (Laguna Banyan Tree)
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : 15,001-20,000 บาท 23 กุมภาพันธ์ 2561
  Executive, Sales & Memberships (Laguna Golf)
  อัตรา : 1 ช่วงเงินเดือน : 15,001-20,000 บาท 23 กุมภาพันธ์ 2561

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink