Phuket GateWay ประตูเมืองภูเก็ต
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share

      ประตูเมืองภูเก็ต 'GATE WAY' ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นห้องรับแขกห้องแรกของจังหวัดภูเก็ต เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ภายในประกอบไปด้วยศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รายชื่อโรงแรม ร้านอาหาร พร้อมกันนี้ในบริเวณ Gateway ยังมีห้องประชุมเล็ก หรือ Mini Theater สำหรับผู้แวะเยี่ยม เพื่อดูวิดีทัศน์ เล่าเรื่องภูเก็ต สารคดีท่องเที่ยวทั่วไทย ทั่วโลกให้ได้ชม มีมุมสบายๆสำหรับนั่งจิบชา กาแฟ มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ของกลุ่มแม่บ้าน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดีไซน์ของคนภูเก็ต เช่นผ้าบาติก ไข่มุก อาหารแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจาก 14 จังหวัดภาคใต้ อย่างครบครัน นอกจากนั้น Gateway ยังมีห้องสมุดท่องเที่ยวเพื่อให้แขกผู้มาเยือนได้แวะชม และเติมเต็มสาระความรู้การท่องเที่ยวได้ด้วย

      ภายในบริเวณประตูเมืองภูเก็ต มีประติมากรรมชิ้นเอก มีลักษณะคล้ายกระดองเต่า และไข่ สร้างสรรค์ผลงานโดยศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทย  ศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล  ใช้ชื่อของประติมากรรมชิ้นนี้ว่า 'บ้านและชีวิต-Life and Home' ซึ่งศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล ได้อธิบายความหมายของประติมากรรมชิ้นเอกนี้ไว้ด้วยว่า

     "เจตนารมณ์ของจินตนาการที่แท้จริงในการสร้างสรรค์ประติมากรรมที่ชื่อ 'บ้านและชีวิต' เพื่อต้องการจุดประกาย โน้มน้าว กระตุ้นจิตสำนึกของสังคมให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ชีวิตสัตว์ เช่น เต่ามะเฟือง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของทะเลอันดามันให้กลับคืนสู่สภาพเดิม อันเป็นแหล่งกำเนิดความงาม ชีวิต อาชีพ และวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต


Phuket Gateway Phuket Gateway Phuket Gateway
Phuket Gateway Phuket Gateway Phuket Gateway
Phuket Gateway Phuket Gateway Phuket Gateway


      ลักษณะของกระดองเต่าที่สร้างขึ้น เพื่อต้องการให้เป็นตัวแทนของเต่าทุกชนิด และตั้งใจทำไม่ให้เหมือนเต่าชนิดใดชนิดหนึ่ง รูปไข่ก็เช่นเดียวกัน จงใจทำไม่ให้เหมือนเฉพาะไข่เต่า แต่ตั้งใจสร้างรูปไข่ที่มีรูปทรงเปลี่ยนแปลงได้ไปตามมุมที่มองของผู้ดู ซึ่งถ้ามองจากด้านข้างก็จะเห็นไข่เป็นรูปวงรีคล้ายหน้าคน แต่เมื่อมองจากด้านหน้าตรงจะเห็นเป็นรูปวงกลมคล้ายรูปทรงของไข่เต่า

      ขนาดของกระดองเต่าและไข่ที่สร้างขึ้นอย่างใหญ่โตมโหฬารเกินขนาดจริงหลายเท่าตัว เป็นจุดเด่นของประติมากรรมชิ้นนี้เพื่อให้ดึงดูดความสนใจของผู้มาเยือน

      กระดองเต่า คือ ที่อยู่อาศัย และเป็นบ้านหลังแรกสำหรับเต่า เต่าจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากกระดอง  และสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ คือ บ้านหลังที่สองของเต่า

      เต่า คือ สัญลักษณ์ของ "บ้านและชีวิต" มีอายุที่ยาวนาน รักอิสรภาพและเสรีภาพ และเป็นนักเดินทางที่มีความทรงจำเป็นเลิศ

    ไข่ ก็เป็นสัญลักษณ์ของ "บ้านและชีวิต" ชีวิตอันไม่สิ้นสุด เวลา ความหวัง และรูปทรงที่สวยงามเรียบง่ายอย่างสมบูรณ์แบบ เปลือกไข่มีความเปราะบางแต่ก็มีความประณีต คือ บ้านที่โอบอุ้มชีวิตไว้ภายใน

     ประติมากรรม "บ้านและชีวิต" เป็นสัญลักษณ์พิเศษของเมืองภูเก็ต
ที่มีความยิ่งใหญ่ โดดเด่น ไม่เหมือนประติมากรรมที่ใดในโลก สามารถขยายตัว เติบโตต่อเนื่องอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด และแพร่กระจายไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเมืองภูเก็ตจากจำนวนของไข่ที่เพิ่มขึ้น

      "เมื่อ 40 ปีที่แล้วผมได้ร่วมสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่บ้านกร่ำ อำเภอแกรง จ.ระยอง ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณี ผมเป็นผู้ปั้นนางผีเสื้อสมุทรและเป็นนางผีเสื้อสมุทรตัวแรกของไทย ในเวลานั้นผมยังเป็นเด็ก มีความเชื่อว่า เรื่องพระอภัยมณีเกิดในทะเล Pacific และเกาะเสม็ด ที่จ.ระยอง คือ เกาะแก้วพิสดาร แต่วันนี้ผมรู้ว่า เรื่องพระอภัยมณีทั้งหมดเป็นจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นในแถบทะเลอันดามัน (India Ocean) และเมืองถลาง ที่เกาะภูเก็ต คือ เมืองผลึกซึ่งเป็นเมืองสำคัญที่ทำสงครามกับเมืองลังกาในเรื่องพระอภัยมณี ที่กล่าวมานี้ เพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่า ภูเก็ตเป็นเมืองสำคัญ เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมชิ้นเอกของเมืองไทย และนี่จึงเป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งที่ผมตัดสินใจสร้างประติมากรรม “บ้านและชีวิต Life and Home" ไว้ที่ภูเก็ต" ศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล  กล่าว

      นอกจากนั้น ภายในประตูเมืองภูเก็ตยังได้ก่อสร้างเสาศิลาอีก 29 ต้น โดยมีนัยว่า เลข 2 คือ ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีของชาวภูเก็ต ส่วนเลข 9 มีนัยถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องจาก อบจ.ภูเก็ต มีความตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549ที่ผ่านมา

      สำหรับเสาศิลาทั้ง 29 ต้น ได้เรียงร้อยเรื่องราวต่างๆ ของภูเก็ตเอาไว้ ตั้งแต่ยุครุ่งเรืองของการทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเกษตรกรรม มาจนถึงยุคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมี ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ร่วมกับอาจารย์ประสิทธิ์ ชิณการณ์ และกลุ่มผู้รักษ์ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต เป็นคณะจัดทำ และตรวจสอบข้อมูลที่จารึกลงบนเสาศิลาทั้ง 29 ต้น ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ให้นักท่องเที่ยวและเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

Phuket Gateway

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ที่ตั้ง :  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

การเดินทาง :
ประตูเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของ จ. ภูเก็ต บริเวณแยกทางเข้าออก จ. ภูเก็ต ใกล้สะพานเทพกระษัตรี บ้านท่าฉัตรไชย ต. ไม้ขาว จ. ภูเก็ต

 เรื่องอื่น ๆ
_"_
13 ธันวาคม 53 10:31
เหมือนจาร้าง
1
Comment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
พฤศจิกายน 2560
  • 75 ถนนภูเก็ต : ปรัชญาปารามิตาสูตรหฤทัยสูตร (อธิบาย 3)
  • เรื่องจากปก : ชีวิตสร้างได้ ของ อลัน ยิป
  • Business : Bike Sharing…เปลี่ยนทั้งเมือง เปลี่ยนทั้งคน
  • Business : เมื่อกาแฟ...ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องดื่ม
  • ห้องรับแขก : เพ็ชร ชั้นเจริญ กับภารกิจใหญ่ในสนามบินภูเก็ต

Copyright© 2005 - 2017 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink