บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วัดมงคลนิมิตร
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 เทศบาลนครภูเก็ต จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2555 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ณ วัดมงคลนิมิตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink