เทศบาลนครภูเก็ตมอบประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณ ที่ทางเทศบาลนครภูเก็ต จัดอันดับผู้ชำระภาษีดีเด่นประเภทสูงสุด รวดเร็วและครบถ้วน ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษี ให้สังคมทั่วไปได้รับทราบถึงความร่วมมือร่วมใจและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชำระภาษีสูงสุด และประเภทรวดเร็ว – ครบถ้วน ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้จะต้องชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดและถูกต้องครบถ้วน โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 36 ราย

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink