นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียปี 2011
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวยังประเทศมาเลเซียในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นผลเนื่องมาจากการสร้างแบรนด์ของมาเลเซียและการทำให้มาเลเซียเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ Luxury

    จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2011 มีจำนวน 24,714,324 โดยในปี 2010 มีจำนวน 24,577,196 และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2010 56.5 พันล้านริงกิต เป็น 58.3 พันล้านริงกิต ในปี 2011

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวแห่งประเทศมาเลเซีย Dato Sri Dr. Ng Yen Yen กล่าวว่าเป้าหมายของมาเลเซียในปี 2020 คือ จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมีจำนวน 36 ล้านคน และยอดรายรับจากการท่องเที่ยว 168 พันล้านริงกิต โดยการสร้างแบรนด์สำหรับการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียให้เป็นเป้าหมายสำหรับไฮ-แอนด์ หรือ Luxury จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จในปี 2020 ในปี 2010 มาเลเซียได้มีการจัดงานเพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเป็น Luxury มากขึ้นเช่น the 1Malaysia International Shoe Festival, 1Malaysia Contemporary Art Tourism Festival และการทัวร์ชมเมืองทางเฮลิคอปเตอร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่การท่องเที่ยวมาเลเซียได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆจัดขึ้นเช่น “A Journey through Time” งานแสดงนาฬิการะดับโลก และ The CIMB Asia Pacific Classic Malaysia golf tournament sanctioned by PGA Tour การแข่งขันกอล์ฟระดับ PGA ทัวร์

    10 อันดับประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมายังมาเลเซีย ได้แก่ Singapore (13,372,647), Indonesia (2,134,381), Thailand (1,442,048), China (1,250,536), Brunei (1,239,404), India (693,056), Australia (558,411), United Kingdom (403,940), Japan (386,974) and Philippines (362,101) ยังมีอีกหลายๆประเทศที่ได้มีเปอร์เซ็นต์ของยอดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวที่มาเลเซียเพิ่มขึ้น เช่น New Zealand (23.0%) เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้มีการเปิดสำนักงานการท่องเที่ยวที่เมือง โอ๊คแลนด์ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2011 นอกจากนี้หลังจากที่ได้ทำโปรโมชั่นและมีการเพิ่มจำนวนไฟล์บินตรงจากรัสเซียมากขึ้นก็ทำให้ยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น Russian (21.3%)

    ส่วนประเทศอื่นๆที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์สูงเช่น : Iran (20.1%), South Africa (19.1%), France (15.1%), Myanmar (12.6%), Taiwan (10.7%), China (10.6%), and Brunei (10.2%) ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ได้ลดลงไปประมาณ 7 % หลังจากเหตุการณ์ สึนามิส่งผลให้มีการยกเลิกแผนการเดินทางไปเป็นบางส่วน ประเทศอื่นๆที่นักท่องเที่ยวลดลงและมีผลจากเหตุการณ์ต่างๆเช่น Philippines (-25.6%) และบางประเทศในยุโรป ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหาทางเศรฐกิจของยุโรป เศรษฐกิจโลก และภัยพิบัติต่างๆ เช่น Germany (-4.8%) และUnited Kingdom (-6.1%).

    และในปีนี้ 2012 มาเลเซียจะทำการตลาดและโปรโมทให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน มาเลเซีย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภูมิภาคอาเซียน


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink