อบจ. ภูเก็ต ส่งเสริมการฝึกอบรมสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ โดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์ ประธานชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต ทพญ.วีธนี กาญจน์ก่อกุล รองประธานชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต นางสาวโสภิณ โกยสมบูรณ์ รองประธานชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต ตลอดจนคณะวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

    การฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ โดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 500 คน โดยมีกิจกรรมสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติ เต้นรำเต้าซิ่น กายบริหารเต้าซิ่น ฟังดนตรีและร้องเพลงเต้าซิ่น รำมวยเต้าซิ่น พัฒนาซอฟแวร์สมองซีกขวา การนั่งสมาธิสลายภัยพิบัติ และการรับใช้สังคม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีโดยเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย และสามารถถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้ การออกกำลังกายโดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี เป็นเทคนิคการออกกำลังกายโดยใช้หลักสมาธิในการเคลื่อนไหวร่างกาย มีลีลาที่สงบเสงี่ยมและมีข้อเด่นคือ เรียบง่าย กะทัดรัด สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับคือ เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง เลือดลมไหลเวียนดี และสามารถพัฒนาการทำงานของสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เต้าเต๋อซิ่นซี เป็นกายบริหารที่ใช้เวลาไม่มากในการฝึกฝน ใช้เวลาฝึกเพียง 30 นาที ในแต่ละวันก็สามารถส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงได้ และที่สำคัญที่สุดคือ ท่ามกลางการฝึกฝนที่พวกเรามารวมตัวกัน เราจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติ สำหรับทำนองเพลงเต้าซิ่นเป็นทำนองเพลงที่ไพเราะและมีความหมายอย่างลึกซึ้ง ผู้รับการฝึกฝนจะได้เข้าใจถึงสาระวัฒนธรรมของเต้าเต๋อ ซึ่งมีประวัติอันยาวนานในเรื่องคุณธรรม ที่จะนำธรรมชาติมาสู่จิตใจมนุษย์ และเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า มนุษย์จะมีความสุขกายสุขใจได้นั้นต้องมีคุณสมบัติเข้ากับธรรมชาติให้ได้ ทั้งนี้ วิถีแห่งคู่มือปัญญา คือ การมอบความดีให้กับผู้อื่น ไม่ชิงดีชิงเด่นกับใคร ผู้ฝึกเต้าเต๋อจะเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบทำบุญ มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา มีความขยัน ประหยัด มัธยัสถ์ อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้ฝึกที่ได้รำมวยเต้าเต๋อซิ่นซีแล้ว ไม่เพียงแค่ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่อารมณ์จะผ่อนคลายด้วย จิตใจจะเปลี่ยนจากที่เคยเคียดแค้นเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี มีมิตรไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์ และนี่คือสาเหตุสำคัญที่นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม

    นายไพบูลย์ กล่าวต่ออีกว่า “ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายทั่วทั้งเกาะภูเก็ต ผมคิดว่าได้รับการตอบสนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านวิทยากรที่มาจากกรุงเทพฯ รวมทั้งวิทยากรของจังหวัดภูเก็ต ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีจังหวัดภูเก็ต ซึ่งท่านประธานชมรม และกรรมการชมรม ได้มอบให้พวกเราร่วมทำงานกับ อบจ.ภูเก็ต มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณที่ทำให้ทั่วจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ มีจุดรำมวยเต้าเต๋อซิ่นซีถึงจำนวน 5 จุด ซึ่งจะทำให้พวกเราได้รับพลานามัยที่สมบูรณ์ พร้อมด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ สำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คณะวิทยากรจากกรุงเทพฯ มาให้ความรู้กับพวกเรา เพื่อให้ทั้งวิทยากร และผู้ฝึก ได้เข้าใจร่วมกัน จะทำให้เกิดเป็นพลังมหาศาลที่จะทำพลังบุญให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดโครงการดีๆ เช่นนี้” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว


    ทางด้าน นางสาวโสภิณ โกยสมบูรณ์ รองประธานชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต กล่าวว่า เต้าเต๋อซิ่นซี เป็นการฝึกกายและจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มีความพิเศษซึ่งไม่ใช่เพียงการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว ท่านที่มาฝึกเต้าเต๋อซิ่นซีจะพัฒนาศักยภาพในร่างกาย โดยการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้สมองซีกขวามีการพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ การทำงานต่างๆ จะราบรื่น และอุปสรรคต่างๆ จะผ่านพ้นไปได้อย่างดี ทั้งนี้ การฝึกอบรมเต้าเต๋อซิ่นซีในจังหวัดภูเก็ต ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งผลตอบรับที่ผ่านมาคือ ประชาชนให้ความสนใจมาก และทุกคนจะไปฝึกต่อ ณ จุดรำมวย จึงทำให้มีจุดรำมวยเพิ่มมากขึ้นถึง 5 จุด ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งในตอนนี้ จุดรำมวยต่างๆ จะมีการเต้นรำขจัดพิษ และรำมวยเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนร่างกาย และที่สำคัญคือ กายบริหาร 3 ท่า ซึ่งจะทำให้ป้องกันอัลไซเมอร์ และทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น

    สำหรับจุดรำมวยเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย จุดรำมวยที่ 1 ที่บริเวณสนามหลวง ร.9 เวลา 07.00-08.30 น. จุดที่ 2 บริเวณลานจอดรถลานมังกรทอง เวลา 17.30-19.00 น. จุดที่ 3 หน้าสำนักงานที่ดินอำเภอถลาง บ้านเคียน เวลา 05.30-07.00 น. จุดที่ 4 สโมสรหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า สามกอง เวลา 17.00-19.00 น. และจุดที่ 5 อนามัยกะทู้ เวลา 16.00-17.30 น.

    ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจรำมวยเต้าเต๋อซิ่นซี สามารถติดต่อได้ที่ ที่ทำการชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าดาวรุ่ง โทร 083 390 3609 เปิดให้บริการ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น.
 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink