พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามโครงการภูมิปัญญาแผ่นดินฯ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามโครงการภูมิปัญญาแผ่นดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ด้านสังคมและกิจกรรมอิสลาม กล่าวต้อนรับ และนายสวัสดิ์ มัจฉาเวช สมาชิก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการฯ หลังจากนั้นได้มีการมอบรางวัลแด่นักเรียนเรียนดีของศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามกลุ่มมัสยิดสัมพันธ์ ตำบลป่าคลอก ซึ่งภายในงานมีผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink