ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คว้ารางวัลศูนย์เด็กเล็กดีเด่น
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต คว้ารางวัลที่ 1 จากการประเมินและคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2554

    นายกวี ตันสุคคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดให้มีการประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ปลอดโรค จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศูนย์เด็กเล็กของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นตัวอย่าง และเป็นต้นแบบของศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ปลอดโรค จังหวัดภูเก็ต จึงได้ทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต จำนวน 41 แห่ง และในเบื้องต้นปรากฏว่ามีศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ และศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 32 แห่ง โดยจังหวัดภูเก็ตได้ทำการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เด็กเล็กดีเด่น ระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 จำนวน 6 แห่ง และได้มีพิธีมอบรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 2 ดังนี้


    รางวัลที่ 1 มีศูนย์เด็กเล็กได้รับรางวัล 2 แห่ง ได้รับเงินรางวัลศูนย์ฯ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร คือ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกมลา

    รางวัลที่ 2 มีศูนย์เด็กเล็กได้รับรางวัล 2 แห่ง ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่และ เกียรติบัตร คือ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชิงทะเล
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลรัษฎา

    รางวัลชมเชย มีศูนย์เด็กเล็กได้รับเกียรติบัตร จำนวน 2 แห่ง คือ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูการร่มบ้านบางเทา


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink