อบจ.ภูเก็ต จัดงาน Light Up Phuket
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 18.45 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน “Light Up Phuket” ประจำปี 2554 โดยมี นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ บริเวณสวนสาธารณะโลมา (หาดป่าตอง) ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

    นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้ได้ครบรอบปีที่ 7 ของเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์ “สึนามิ” ถล่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ 6 จังหวัดพื้นที่ฝั่งอันดามันของประเทศไทย และเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เกิดความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่จากเหตุการณ์คราวนั้นทำให้เห็นอีกมุมหนึ่งของคนทั่วโลกที่แสดงออกด้วยการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติ โดยมิต้องร้องขอ ซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตพลิกฟื้นสู่สภาพเดิมได้โดยเร็ว ทั้งนี้ แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว จะคลี่คลายไปแล้ว แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อพื้นที่หลายประเทศได้รับความเสียหายจากมหันตภัยทางธรรมชาติ สำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเคยได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์ “สึนามิ” นั้น เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ชาวภูเก็ต ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งจังหวัดภูเก็ตต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวภูเก็ตเอง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในด้านการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัย การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอยืนยันต่อทุกหน่วยงานว่า ภูเก็ตมั่นใจและพร้อมเสมอสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในฐานะเจ้าบ้านที่ดี

    ทั้งนี้ การจัดงาน “Light Up Phuket” ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมรำลึกถึงผู้ที่ได้ล่วงลับจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ และร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและญาติพี่น้องผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และนอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยังร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เรียนรู้ถึงวิธีป้องกันตนเองจากภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นการเตือนสติไม่ให้นักท่องเที่ยว หรือประชาชนทั่วไปเกิดความไม่ประมาทจากมหันตภัยทางธรรมชาติและเห็นความสำคัญของการมีระบบการป้องกันภัยล่วงหน้า

    ทางด้าน นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า เหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างประมาณค่ามิได้ ทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทั้งใต้ท้องทะเล และความงดงามตามแนวชายหาดแห่งทะเลอันดามัน และที่สำคัญ เหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงทิ้งร่องรอยแห่งความสูญเสีย ความรู้สึกหวาดผวาต่อผู้ประสบเหตุการณ์ที่รอดชีวิตซึ่งยากที่จะลืมเลือน แต่บนความสูญเสียในวันนั้น สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ก็คือ น้ำใจของประชาชนคนไทยและจากคนทั่วโลก ที่ได้หลั่งไหลสู่ผู้ประสบภัย โดยมิได้คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาหรือภาษา พลังแห่งความมีน้ำใจเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจและเจือจางความรู้สึกแห่งการสูญเสียทางจิตใจไปได้บ้าง

    อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ยังต้องช่วยกันร่วมมือป้องกัน ด้วยการเฝ้าระวังเตือนภัยและฝึกซ้อมรับสถานการณ์อยู่เสมอ ช่วยกันพลิกฟื้นเศรษฐกิจภูเก็ตให้เข้มแข็งยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเยือนภูเก็ตในทุกฤดูกาล ในการนี้ ผมขอชื่นชมที่ทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ถึงวิธีป้องกันตนเองจากภัยพิบัติธรรมชาติที่ถูกต้อง และรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นความร่วมมือจากทุกท่าน ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมกิจกรรม “Light Up Phuket” ครั้งที่ 7 นี้ เพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่ผู้ที่จากไปและสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างผาสุก และสุดท้ายต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ขอบคุณองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือส่งผลให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออย่างนี้จะเกิดขึ้นเสมอและตลอดไป

    สำหรับภายในงาน Light Up Phuket ประจำปี 2554 ได้มีกิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทย การแสดงชุด “เภตรา กาบาง” การแสดงชุด “วายังนาฏยา มโนราห์หุ่นคน” และแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนพระรามตามกวาง ลักสีดาและตอนยกรบ การกล่าวคำอธิษฐานให้แก่ผู้มาร่วมพิธี โดย ศาสนาจารย์ ไบรอัน เบอร์ตัน พร้อมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้ที่จากไปในเหตุการณ์สึนามิ รวมถึงมีพิธีวางช่อดอกไม้ เพื่อไว้อาลัยแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และจุดเทียนรำลึกบริเวณชายหาดป่าตอง เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink