ปั่นจักรยานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ คุณจินตนา ตระกูลฮุน ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘ปั่นจักรยานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม’ สู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต ที่ทางชมรมจักรยาน RPT TO BE NUMBER ONE โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกเอื้อต่อกระแสรู้ประหยัด รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างเครือข่ายกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ส่งเสริมให้ประชาชนและพนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย และให้กำลังใจส่งเสริมผู้ทำความดีอีกด้วย เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink