เทศบาลนครภูเก็ต “จัดงานประเพณีลอยกระทง” ปี 2554
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เทศบาลนครภูเก็ต จัดขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง ขบวนเคลื่อนออกจากหน้าสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ตรงไปยังปลายแหลมสะพานหิน ในขบวนแห่ ในขบวนแห่กระทง มีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ตลอดจนคณะครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต และโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมขบวน


     และบริเวณปลายแหลมสะพานหิน เป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานลอยกระทง โดยมีนายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายประยูร หนูสุก วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต และมีประชาชนร่วมงานลอยกระทงจำนวนมาก สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 10 พ.ย. ณ บริเวณเวทีกลางจนถึงปลายแหลมสะพานหิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป






 เรื่องอื่น ๆ







Comment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

















Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink