เทศบาลนครภูเก็ต จัดแข่งขันเย็บกระทง
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เทศบาลนครภูเก็ต จัดการแข่งขันเย็บกระทงใบตองสด ประเภทสวยงาม โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเชี่ยวชาญ ศิวะคุณาการ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมชมการแข่งขัน ณ ปลายแหลมสะพานหิน

     โดยการแข่งขันเย็บกระทงใบตองสดประเภทสวยงาม ได้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท คือ ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สำหรับระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6, อาชีวศึกษา) รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ







 เรื่องอื่น ๆ







Comment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

















Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink