การแข่งขันกินเร็ว (Cake)
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


     การแข่งขันกินเร็ว (Cake)

     วันและเวลาการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร 154 Cafe และ Atrium Lounge ชั้น G (Royal Phuket City Hotel)
ผู้ที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องอาหาร 154 Cafe
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 พฤศจิกายน 2554
เวลารับสมัคร 09.00-21.00 น. (ทุกวัน)

     หลักฐานการสมัคร

     1.ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย(กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร (สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 15 ปี)

     1 ชุด โดยส่งกับทีมงาน F&B ณ ห้องอาหาร 154 Cafe และ Atrium Lounge ชั้น G โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ ตามวันและเวลาที่กำหนด
     2.ไม่จำกัดเพศ และวัย
     3. ค่าสมัคร 500 บาท ต่อท่าน
     4. ถ้าผู้สมัครมาสมัครในวันงาน ของที่โรงแรมจัดให้อาจจะไม่ได้ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข แต่จะหาของทดแทนที่เหมาะสมและมีมูลค่าใกล้เคียงแทน

ประเภทของรางวัล

     1.รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
     2.รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 300 บาท

กำหนดการแข่งขัน

     - วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 -18.00 น.
(เวลาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

รายการของที่ผู้สมัครได้รับ

     1. เสื้อยืดสีขาว (สำหรับใส่แข่งขัน)
     2. ใบประกาศนียบัตร
     3. บัตรรับประทานอาหารท่านละ 300 บาท


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink