เก็บขยะใต้ทะเล โครงการหัวใจอนุรักษ์@ภูเก็ต
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00 น. ได้มีกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล@เกาะเฮ โครงการหัวใจอนุรักษ์@ภูเก็ต ซึ่งนายปรเมศวร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคใต้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม เลขานุการสมาคมดำน้ำที ดี 60 แห่งประเทศไทย นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

    สำหรับกิจกรรมการแข่งขันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะเฮ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการหัวใจอนุรักษ์@ภูเก็ต ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยคาดหวังว่ากิจกรรมทั้งหมดในโครงการ จะสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง 5 สมาคมดำน้ำทีดี เอ แห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลราไวย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมจำนวน 70 คน พร้อมใจกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะเฮ ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต และนำขยะที่เก็บได้ ไปคัดแยก ชั่ง และนับรวบรวมคะแนน พร้อมประกาศผลในภาคบ่าย ณ บริเวณงานหัวใจอนุรักษ์@ภูเก็ต ด้านหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แหลมพันวา

    อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันดังกล่าว ได้แก่ ทีมมั่ว รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมมือใหม่หัดเมา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสายตลอด ทั้งนี้ ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเก็บขยะได้รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 95.22 กิโลกรัม และพบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นเศษอวน จำนวน 22 กิโลกรัม นอกจากนั้น เป็นเศษขวด แก้ว พลาสติก ท่อพีวีซี และขยะอื่นๆ เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink