อบรมพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
Text size:
By โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
Bookmark and Share


     นายอธิคม ศรีรัตนประภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดอบรมเรื่อง “พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ” โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ อุลวาณี เพ็ชรรัตน์ และทีมงานจากโรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพ ให้กับพนักงานโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการของพนักงานให้ผู้รับบริการได้รับความประทับใจสูงสุด
 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink