อัครราชทูตออสเตรเลียเยือนภูเก็ต
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 อัครราชทูตออสเตรเลียได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เนื่องด้วย Planet Savers Australia คือองค์กรที่รวบรวมนักการศึกษาผู้มากประสบการณ์มาช่วยโรงเรียนและชุมชนสร้างแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การใช้พลังงาน และจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดร ปีเตอร์ แฮร์ริส ผู้อำนวยการของ Planet Savers North ร่วมมือกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในโรงเรียน ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสถาบันออสเตรเลีย - ไทย โดยมีการจัดตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมขึ้นในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ป่าชายเลนและเตาเผาขยะขนาดใหญ่ นักเรียนไทยได้เรียนรู้และลงมือทดลองเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พลังงาน และการจัดการขยะ ในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้มีพิธีการเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายออสเตรเลียทางการประชุมวิดีโอ และคณะได้เห็นนักเรียนร่วมใจลงมือปฏิบัติในโครงการที่มีความสำคัญต่อชุมชนและโลก


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink