ร ร ปลูกปัญญา อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ ร 6
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นางนลินี อัครเดชา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายธนากร เหล็กกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี

    ทั้งนี้การอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญามีขึ้น เนื่องในวโรกาสที่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับพระราชทานนาม “โรงเรียนปลูกปัญญา” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2452 ในขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามบรมราชกุมาร เมื่อพุทธศักราช 2552 และเมื่อโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา อายุครบ 100 ปี จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระกรุณาทราบฝ่าพระบาท พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink