อบต ศรีสุนทร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อเวลา 19.00 น. (12/8/54) หน้าที่ทำการ อบต.ศรีสุนทร นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำตำบลศรีสุนทร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู – นักเรียน กลุ่มชมรมต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลศรีสุนทรร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

    นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร กล่าวว่าเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ ทาง อบต.ศรีสุนทร จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ประชาชนในตำบลศรีสุนทรได้แสดงออก ซึ่งความจงรัก ภักดี ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เผยแพร่พระคุณ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างแม่กับลูก อันเป็นการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

    สำหรับกิจกรรมในค่ำคืนที่ผ่านมีการแสดงของนักเรียนในเขต อบต.ศรีสุนทร มอบโล้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับแม่ดีเด่นทั้ง 8 หมู่บ้านของตำบลศรีสุนทร ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและ จุดเทียนชัยถวายพร นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink