อบจ ภูเก็ต "จัดพิธีมอบรถวีลแชร์ให้แก่คนพิการ"
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.วิวัฒน์ คีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายภิญโญ อุดม ผู้แทนคนพิการจังหวัดภูเก็ต นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ ผู้แทนสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นายสงวน คุณาภร ผู้แทนสโมสรโรตารี่ทุ่งคา และนายธนัช อุปัติศฤงค์ ร่วมกันแถลงข่าว “พิธีมอบรถวีลแชร์ให้แก่คนพิการ” ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม

    นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และสโมสรโรตารี่ทุ่งคา ดำเนินการจัดหารถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับคนพิการที่ได้มาตรฐาน และสามารถวัดตัวเพื่อเลือกขนาดรถเข็นได้ จึงถือเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งของระบบการดูแลคนพิการ โดยเกิดจากความร่วมมือกันของหลายภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิการ โดยได้จัดทำโครงการภูเก็ตแคร์ และโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน ซึ่งได้เชื่อมต่อไปยังภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่เข้ามาช่วยเหลือและเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ขณะเดียวกัน ทางองค์กรเอกชนได้เข้ามาช่วยเหลือ โดยการบริจาครถเข็นแบบวีลแชร์ ตลอดจนสร้างทางลาดในที่สาธารณะต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ พร้อมทั้งพัฒนาภูเก็ตให้เป็นจังหวัดอินเตอร์ด้านการให้บริการผู้พิการต่อไป


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink