อบรมอาสาสมัครนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


     เมื่อวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครนำเที่ยว ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 30 คน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนในท้องถิ่น สามารถต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นเมืองท่องเที่ยว และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink