ภูเก็ต มอบประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายรับรองฮาลาล
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 21.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์ฮาลาล “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล สืบสานวัฒนธรรม นำผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย สู่สากล” (Phuket Halal International Forum and Andaman Muslim Expo 2011) และมอบประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายรับรองฮาลาลให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายจิรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณเวทีกลาง สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

    “งานภูเก็ตอันดามันฮาลาล 2011” จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ และองค์กรเอกชน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2554 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของจังหวัดภูเก็ตและของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติฮาลาล ที่โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ แอนด์ สปา ซึ่งมีองค์กรรับรองฮาลาลจากต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 30 องค์กร จาก 18 ประเทศ และการจัดแสดงสินค้าที่บริเวณสะพานหิน โดยมีการออกบูธแสดงนิทรรศการขององค์กรต่างๆ การจำหน่ายอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ฮาลาลของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียง และผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขยายช่องทางการค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการจะแสดงสินค้า สามารถนำผลิตภัณฑ์ของตนมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวมุสลิม

    อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีประชากรของโลกที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 1,900 ล้านคน และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนต้องถือปฏิบัติเหมือนกันในการบริโภคอาหาร คือต้องเป็นอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามบทบัญญัติ ตามหลักของศาสนาอิสลาม อาหารฮาลาลจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการที่จะไปแข่งขันในตลาดโลก โดยสินค้านั้นๆ ต้องมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ที่ผ่านการรับรองจากองค์กรที่เชื่อถือได้ ซึ่งในประเทศไทยมีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเดียวที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นผู้ตรวจรับรอง

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink