แถลงข่าวจัดงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาล
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ที่ห้องรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีการแถลงข่าวจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล สืบสานวัฒนธรรม นำผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย สู่สากล” Phuket Halal International Forum and Andaman Muslim Expo’2011(PhHIF&AMEX 2011) โดยมี นายไพบูลย์ อุปติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล ผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมการแถลง ซึ่งมี คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม

     ซึ่งงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล ประจำปี 2554 ได้แบ่งการจัดงานเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแรกเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันที่ 22-25 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต และมีการบรรยายจากหน่วยงานรับรองฮาลาลจากต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มีพี่น้องมุสลิมเกือบ 20 ประเทศจากทั่วโลกได้ ตอบรับมาร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ในส่วนกิจกรรมที่สองเป็นงานแสดงสินค้าฮาลาลจำนวนกว่า 100 ร้าน ในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2554 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมอิสลาม ได้แก่ การประกอบพิธีฮัจย์ การแสดงพิธีแต่งงานแบบมุสลิม พิธีสุหนัต การอากีเกาะห์ และการแสดงบนเวที ได้แก่ การแสดงขับร้องนาซีด in-team จากประเทศมาเลเซีย ลาบานูน แฮมเมอร์ และการแสดงจากโรงเรียนมุสลิมวิทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยสนับสนุนผู้ผลิตในการนำเสนอขายสินค้าฮาลาลผ่านงานแสดงสินค้า และการจัดการประชุมระดับนานาชาติ โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนพัฒนามาตรฐานฮาลาลสินค้าและบริการ เพื่อการพัฒนาภาพรวมสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดอันดามันทางภาคใต้ของประเทศ และเผยแพร่องค์ความรู้การจัดการให้ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนา ยกระดับและพัฒนาระบบการจัดการสินค้าฮาลาลที่จำหน่าย สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทย โดยนำเอาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมุสลิมท้องถิ่นอันดีงามในจังหวัดภูเก็ตมาเป็นสื่อในการนำเสนอ

     จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทยจะมีจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง นำตราฮาลาลสู่เวทีโลก และในอนาคตจะต้องผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต ทั้งในด้านการผลิตและบริการ ผ่านการรับรองฮาลาลขององค์กรศาสนาให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ต และชาวจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานดังกล่าวในวันที่ 24-25 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink