โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบทุนสนับสนุน
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


     เมื่อเวลา 09.00 น. วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่ ห้องสื่อวัตกรรมเทคโนโลยี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายสกุล ณ นคร ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วย นางสาวสดใส ตันสุธัญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวโครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต ” โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย โดยภายในงานมีการลงนามในสัญญามอบทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ ทั้งให้นักเรียนผู้รับทุนการศึกษาใหม่ กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ และมอบทุน รวมถึงนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 1 รายงานผลการเรียนและกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

     ปัจจุบันมูลนิธิฯ และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้พิจารณา และเกิดความตระหนักในวิกฤตการศึกษาของชาติ ที่เกิดจากการขาดแคลนครูซึ่งกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ที่โรงเรียนได้ผลิต นักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สู่สังคม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งได้ก่อตั้งมากว่า 100 ปี ปัจจุบันมีครูอาวุโสที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการสอน จะเกษียณอายุราชการอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนขาดครูที่มีคุณภาพ และเชี่ยวชาญทางการสอน


     อย่างไรก็ตามจากปัญหาดังกล่าว มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย จึงได้จัดทำโครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต ” ขึ้นเพื่อเริ่มต้นสร้างครูที่มีความมุ่งมั่น เป็นครูเก่ง ครูดี มีคุณภาพ ให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยในอนาคตต่อไป ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างครูด้วยความศรัทธาในอาชีพครู เข้าศึกษาในสถาบันผลิตครูของรัฐบาล เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบในการใช้จ่ายการศึกษาเล่าเรียน ประมาณปีละ 1 แสน 2 หมื่น บาท /คน/ปี จนสำเร็จการศึกษาเป็นเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 6 แสน บาท/คน/ปี

     “สำหรับปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของโครงการ ฯ ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามวัตถุประสงค์จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐกิตต์ แจ่มใส เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และ นางสาวศิริพร คงขาว เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน กรุงเทพมหานคร”

     ซึ่งในปีการศึกษา 2554 มีผู้สนับสนุนเงินทุนการศึกษา จำนวน 4 คน ได้แก่ นางวิรัตน์ รวยริน เจ้าของธุรกิจ ไซม่อนคาบาเรต์โชว์, ไซม่อนช็อปปิ้งอาเขต,โรงแรมมนตราคีรา มอบทุนการศึกษาจำนวน 6 แสนบาท นายสมชาย ศิลปานนท์ เจ้าของกิจการ โรงแรมมารีน่า ภูเก็ตรีสอร์ท มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 แสน 2 หมื่น บาท นายธนิต รัตนกำชัย ประกอบธุรกิจ กรรมการผู้จัดการนิตยสารบลูเลทิน, กรรมการผู้จัดการจังซีลอน ป่าตอง, กรรมการผู้จัดการโครงการตลาดบ้านส้าน ป่าตอง มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 แสน 2 หมื่น บาท และ นายมีชัย สุวรรณดิษฐกุล เจ้าของกิจการ บริษัท ดีวาน่า ป่าตองรีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ,โรงแรมเมอเคียว ป่าตอง ภูเก็ต ,โรงแรมเมอเคียว กระบี่ มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 แสน 2 หมื่น บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9 แสน 6 หมื่นบาท


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink