มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจัดพิธีเทกระจาด ในจังหวัดภูเก็ต
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีสักการะและฉลองวันเกิดเทพเจ้าโป๊ยจุนเซี้ยฮุด และพิธีเทกระจาดตามประเพณี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ในการนี้มีประชาชนที่ยากไร้ นับพันคนในจังหวัดภูเก็ตมารอรับการแจกทาน

    นางเบญจวรรณ กล่าวว่า มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้จัดงานฉลองวันเกิดเทพ “โป๊ยจุนเซี้ยฮุก” ซึ่งเป็นเทพที่ชาวมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตและประชาชน ชาวภูเก็ตนับถือและสักการบูชา ในวัน 16 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี โดยจะ มีงานถือศีลกินผักตลอด 3 วัน 3 คืน เพื่อละเว้นการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิตและประกอบบุญกุศล ให้แก่บรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไป แล้ว โดย ทางพิธีกรรมจะมีการจัดเครื่องเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ ต่าง ๆ ที่เร่ร่อนพเนจรตามสถานที่ต่างๆ มารับเครื่อง เซ่นไหว้ ตาม ประเพณีที่ยึดถือกันมาครั้งบรรพบุรุษและในวัน 17 ค่ำเดือน 4(จันคติ-นับตามดวงจันทร์) ซึ่งเป็นวันทางจีน จะมีการเทกระจาด (แจกทาน) ขึ้น


    ในวันนี้ของทุกปีทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจะมีการจัดเตรียมข้าวสารจำนวน 240 กระสอบ (24,000 กิโลกรัม) ต่อ 6 เดือน เพื่อบรรจุถุงพลาสติก/ถุงละ 5 กิโลกรัม ซึ่งการแจกทานให้แก่ผู้ยากไร้นั้นจะได้รับคนละ 5 กิโลกรัม สำหรับข้าวสาร และพร้อมกับ อาหารแห้งเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ในแต่ละครั้ง จะมีประชาชนผู้ยากไร้ เข้าร่วมรับแจกทานกว่า 2,000 คน ทุก ๆ 6 เดือน ในส่วนหนึ่งทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้จัดเตรียมข้าวสารสำหรับโครงการอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งในปัจจุบันมีโรงเรียนทั้ง 28 โรงเรียนทั่วจังหวัด ภูเก็ต ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้มีการ ส่งมอบข้าวสาร แก่โรงเรียนทั้ง 28 โรงเรียนในวันเดียวกัน (17 ค่ำ เดือน 4) โรงเรียนละ 250 กิโลกรัม ต่อ 6 เดือน ซึ่งทางโรงเรียน จะส่งตัวแทน เข้ารับจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงเกียรติ สำหรับโรงเรียน 28 โรงเรียนจะ ได้รับมอบ ข้าวสารรวมทั้งสิ้น 7,000 กิโลกรัม ต่อ 6 เดือน (รวม 14,000 กิโลกรัม)

    และในวัน 5 ค่ำ เดือน 7 (วันพ้อต่อ) ซึ่งเป็นวันอุทิศส่วน กุศลให้แก่วิญญาณไร้ญาติของทุกปี ทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจึงยึดถือวันดังกล่าวนี้จัดงานเทกระจาด (แจกทาน) เป็นครั้งที่ 2 ของปีอีกครั้ง ซึ่งเมื่องานทางด้านพิธีกรรมเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติเสร็จสิ้นก็จะมีงานเทกระจาด (แจกทาน) ขึ้น จากนั้นโรงเรียน 28 โรงเรียนจะเข้ารับมอบข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการอาหารกลางวันแด่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสอีกครั้ง ซึ่งข้าวสารอาหารแห้งต่าง ๆ บางส่วนทามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจะได้รับจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุก ๆ ปีเสมอมา และนับว่าทางมูลนิธิฯ ต้องจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพิ่มเติมจากปริมาณเดิมทุกๆ ปี เนื่องจากประชาชน ผู้ยากไร้ใน ส่วนต่างๆ ของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เริ่มเพิ่มขึ้นพร้อมกับโครงการอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส ได้มีโรงเรียน เพิ่มขึ้นทุกๆ ปีตลอดมา

    อนึ่งการเทกระจาด (แจกทาน) นับว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ยากไร้พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต นางเบญจวรรณ กล่าวในที่สุด เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink