ท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชน
Text size:
By กองบรรณาธิการภูเก็ตบูลเลทิน
Bookmark and Share


     เมื่อเวลา 14.00 น.(วันที่ 11 พฤษภาคม 2554) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชน ประเภทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รุ่นที่ 1 โดยมี นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร นางสาวรัชดาภรณ์ พัฒนา หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยว สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเจ้าหน้าและผู้เข้ารับการอบรมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้

     นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนรู้จักการและสามารถแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรู้สึกรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการสร้างเยาวชนเป็นกลุ่มอาสาสมัครนำเที่ยวให้กับชุมชนอีกด้วย

     นายบัวยัญ สุวรรณมณี กล่าวต่ออีกว่า รูปแบบในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นั้นมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ในส่วนของภาคทฤษฎี ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และฝึกภาคปฏิบัติตามแนวเส้นตรงทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว โดยมีผู้เข้าร่วมการอรรมทั้งสิ้น 70 คน ซึ้งเยาวชนที่การเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร ในส่วนของการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต การท่องเทียวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดภูเก็ต และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink