ภูเก็ต แถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิสาขบูชา
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


     เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงข่าวโครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา 2554 โดยมีนายสมชาย ดวงแข ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     นายไพบูลย์ กล่าวว่า ด้วยศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของชาติ ซึ่งฝังลึกอยู่ในสังคมไทยมาช้านาน ในแต่ละปีมีวันสำคัญทางศาสนาอยู่หลายวัน เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาชา วันเข้าพรรษา – ออกพรรษา และวันธรรมสวนะ เป็นต้น ทั้งนี้ “วันวิสาขบูชา” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมนาสัมพุทธเจ้า นอกจากนั้น ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของโลก และให้ถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติด้วย

     ซึ่งภายใต้การสร้างเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน การส่งเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และศาสนาทั้งในกลุ่มเยาวชนและประชาชน ถือเป็นภารกิจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งสภาพสังคมในจังหวัดภูเก็ตของเราซึ่งเป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทางวัตถุสูงมากจังหวัดหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมทรามทางสังคมสูงเช่นกัน


     นายไพบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในโอกาสวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ในปีนี้ 17 พฤษภาคม 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วัดสีลสุภาราม ,วัดเจริญสมณกิจ ,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ,มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา 45 ,ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต ,สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต องค์กรเครือข่ายพุทธศาสนาในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งพุทธศาสนิกชน จึงถือโอกาสจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดทั้งสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2554 ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ใหญ่ และพิธีทำบุญจังหวัดภูเก็ต ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในตอนเช้า ในช่วงเย็นจะมีการเวียนเทียนรอบพระบรม สารีริกธาตุ หลังจากนั้นจะเป็นการทอดผ้าป่าสร้างพระธาตุบรรจุอัฐิหลวงตามหาบัว วัดหลังศาล และพิธีไถ่ชีวิตสรรพสัตว์กว่าล้านชีวิต ที่ปลายแหลมสะพานหิน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink