ข่าวขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 พ.ค.54 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานขนส่ง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางมัณฑนา กำลังเกื้อ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาลและผู้เข้ารับการอบรม ร่วมในกิจกรรม
     นางสาวสมใจ กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมกับสำนักงานขนส่ง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เพื่อวัตถุประสงค์ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจร ระเบียบ ข้อบังคับในการใช้รถใช้ถนน ปลูกฝังจิตสำนึกและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้รถ ใช้ถนน อย่างถูกกฏหมาย ระเบียบ เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวเอง ผู้ร่วมการเดินทาง และผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้กับประชาชน ที่มารับผ่านการอบรมได้มีโอกาสในการสอบขอใบอนุญาต ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ พร้อมทั้งยังนำการบริการต่อทะเบียนรถทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่มีเวลา ในการดำเนินการตามวันและเวลาราชการ ถือเป็นการบริการประชาชน อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการอบรมครั้งนี้มีเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมอบรมจำนวน 104 คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานขนส่ง จังหวัดภูเก็ต

     นางสาวสมใจ กล่าวอีกว่า การจัดการอบรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก อันจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้รถ ใช้ถนน อย่างถูกกฏ ระเบียบ เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวเอง ซึ่งถือเป็นการช่วยลดปัญหา ความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะลดสถิติของอุบัติเหตุทางถนน


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink