อบต ศรีสุนทร จัดค่ายภาษาอักฤษสำหรับเยาวชน
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


     เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมแอตพันตา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิด ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน (English Camp for Kid 2011) โดยมีนางสาวบุษรา จินตนะ ผู้บริหารโรงเรียนศิริปัญญา วิทยากรจากโรงเรียนศิริปัญญา เจ้าหน้าที่ และเด็กนักเรียนในโครงการเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

     นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัดการค่ายอบรมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ได้รับการอบรม ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอย่างง่ายๆ และพัฒนาทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงและส่งเสริมให้เด็กมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ


     สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้ร่วมร่วมอบรมทั้งสิ้น 51 คน โดยมีระยะเวลาในการอบรม จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-29 เมษายน 2554 วิทยาการในการอบรมในครั้งนี้จากโรงเรียนศิริปัญญา (Earth Language Trianning Center) และเจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดการอบรมในครั้งนี้ เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink