ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


     เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 28 เม.ย.) ที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ( เลในเมือง ) นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมกันถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคล เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฉลิมพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 โดยมรสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม

     นายถาวร กล่าวว่า ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าได้จัดทำโครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2554 รวมทั้งในปี 2554 เป็นปีมหามงคล และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคล เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฉลิมพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษาโดยดำเนินการก่อสร้าง ขยายพื้นที่หรือปรับปรุงสวนสาธารณะ รวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกัน ดังนั้นเทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประกอบด้วย ต้นสนทะเลและต้นจิกทะเลขึ้น ในบริเวณเลในเมือง สวนสาธารณะสะพานหิน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เขตเทศบาลนครภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นทีสีเขียวในเขตชุมชนเมือง เป็นวิธีการปรับปรุงสมดุลของสภาพแวดล้อมในเขตเมือง เนื่องจากพื้นที่สีเขียวให้ความร่มรื่นแก่เมือง เพิ่มคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพพื้นที่สีเขียว ช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้แก่เมือง ต้นไม้สามารถเป็นฉากกำบังภาพอันไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการปรับปรุงระบบนิเวศ ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นพื้นที่นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของพี่น้องประชาชน

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink