ภูเก็ต ร่วมกับ พังงา จัดงานสงกรานต์สะพานสารสิน
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 54 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายวิรัช มาแก้ว นายก อบต. ไม้ขาว นายพิชิต จินดาพล นายก อบต. โคกกลอย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์สะพานสารสิน ณ บริเวณสะพานสารสินซึ่งเชื่อม 2 จังหวัด ระหว่างวันที่ 11- 13 เมษายน 2554 โดยมี นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร อบจ. ภูเก็ต สื่อมวลชนจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


    นายไพบูลย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกันโดยมีสะพานสารสินเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งในอดีตมีวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวเป็นกิจกรรมร่วมกันของคนในท้องถิ่น ถือเป็นวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งควรอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมและสร้างความสามัคคีของคนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

    ตามอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย จึงได้บูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ร่วมกันจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการสืบสานประเพณีสานสัมพันธ์ภูเก็ต-พังงา” โดยกำหนดจัดงานสงกรานต์สะพานสารสินขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2554 ณ บริเวณสะพานสารสิน ฝั่งท่านุ่น จังหวัดพังงา และฝั่งท่าฉัตรไชย บริเวณ หน้า สภ.ท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต


    สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีพิธีสงฆ์รดน้ำขอพรจากผุ้ใหญ่ การแข่งขันจักรยานเพื่อความสามัคคี การแข่งขันเรือยาว 20 ฝีพาย การแข่งขันเรือคายัค เรือแคนนู การแสดงลิเกฮูลู การแสดงละครใบ้ กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน ปาน ธนพร แวกประยูร ป๊อด โมเดิร์นด๊อก การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน การแสดงมวยทะเล การแข่งขันเรือหัวใบ้ท้ายบอด การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การออกร้านอาหารพื้นเมือง 2 จังหวัด การประกวดเทพีสงกรานต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink