อบจ.ภูเก็ต จัดวางปะการังเทียม
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดวางปะการังเทียมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ณ บริเวณอ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายสมมิตร สืบสิน สมาชิกภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอำเภอถลาง นายอำเภอกะทู้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ผู้กำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

    สำหรับโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำขึ้นโดยใช้งบประมาณ ประจำปี 2552 (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 7,996,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดสร้างแท่งคอนกรีต จำนวน 1,630 แท่ง จัดวางในเขตพื้นที่อ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่อ่าวกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รอบแนวชายฝั่ง 3,000 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะแนวปะการังและระบบนิเวศชายฝั่ง ลดความเสียหายของแนวปะการัง จากอวนลาก อวนปั่นไฟ และฟื้นฟูแนวปะการัง โดยเพิ่มพื้นที่สำหรับเกาะตัวอ่อนของปะการังในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งประกอบอาชีพประมง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นแหล่งดำน้ำของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นโครงการระยะที่ 2 โดยจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่ 2 ตำบล คือบริเวณอ่าวบางเทา พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และบริเวณอ่าวกมลา พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จำนวน 25 กอง รวม 1,630 แท่ง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จ. ภูเก็ต) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทัพเรือภาคที่ 3 กรมประมง กรมขนส่งทางน้ำ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่


    นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกจนได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกอันดามัน” เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีชายหาดสวยงาม มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สัตว์สวยงาม และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี แต่เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมายังขาดการจัดการในการวางแผน ควบคุมการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ทำให้การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติไม่ดีพอ จนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแนวปะการังชายฝั่งทะเลที่ถูกทำลายลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น แนวคิดการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งทำการประมง ซึ่งเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำไปสู่การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน สร้างความมั่นคง และหลักประกันในด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink