จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทย กระทรวง ICT
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share

จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT
จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT
จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT
จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย ๙ ชาวไทยกระทรวง ICT

     นางสาวประไพ  พุกงาม รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบโครงการถวายพระพรออนไลน์ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอความร่วมมือส่วนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ “ด้วย ๙ ชาวไทย” กระทรวง ICT โดยมีเป้าหมาย ๙,๙๙๙,๙๙๙ ล้านคำถวายพระพร ได้ ๒ ช่องทางคือ ที่ เว็บไซต์ http://royal.sipa.or.th/king หรือที่ SMS หมายเลข ๔๕๖๗๘๙๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์ได้ที่ http://royal.sipa.or.th หรือที่ www.9forking.com

     นางสาวประไพ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๔๕ น. มีจำนวนผู้เข้าไปร่วมถวายพระพรออนไลน์ จำนวน ๗๙๑ ราย (ดูรายละเอียดได้ที่ http://royal.sipa.or.th/report) ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนชาวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ “ด้วย ๙ ชาวไทย” กระทรวง ICT ได้ตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 เรื่องอื่น ๆ
ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
21 มีนาคม 57 12:57
ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
1

ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
24 มีนาคม 57 9:31:
บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
3

ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
25 มีนาคม 57 11:01
ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
4
Comment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink