50 ปี การบินไทย อุปสมบทหมู่ 9 เส้นทางบิน 9 เส้นทางบุญ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share

50 ปี การบินไทย อุปสมบทหมู่ 9 เส้นทางบิน 9 เส้นทางบุญ 50 ปี การบินไทย อุปสมบทหมู่ 9 เส้นทางบิน 9 เส้นทางบุญ 50 ปี การบินไทย อุปสมบทหมู่ 9 เส้นทางบิน 9 เส้นทางบุญ 50 ปี การบินไทย อุปสมบทหมู่ 9 เส้นทางบิน 9 เส้นทางบุญ
50 ปี การบินไทย อุปสมบทหมู่ 9 เส้นทางบิน 9 เส้นทางบุญ 50 ปี การบินไทย อุปสมบทหมู่ 9 เส้นทางบิน 9 เส้นทางบุญ 50 ปี การบินไทย อุปสมบทหมู่ 9 เส้นทางบิน 9 เส้นทางบุญ 50 ปี การบินไทย อุปสมบทหมู่ 9 เส้นทางบิน 9 เส้นทางบุญ

     ตลอดระยะเวลา ที่การบินไทย ดำเนินธุรกิจการบิน ในการให้บริการผู้โดยสารและขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ควบคู่กับการประกอบธุรกิจนั้น การบินไทยยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในการร่วมสืบสานบวรพระพุทธศาสนา โดยได้จัดให้มีการอุปสมบทหมู่ ๕ ธันวามหาราช ของพนักงานการบินไทย เป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวาระครบรอบ ๕๐ ปี การดำเนินกิจการของการบินไทย ในปีนี้ จึงได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ให้กับพนักงานและประชาชนในจังหวัดที่การบินไทยเปิดเส้นทางบิน รวม 9 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่ สงขลา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต

     วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้สร้างคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนา จรรโลงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงถาวร สร้างความสามัคคีและส่งเสริมการสร้างมวลชนสัมพันธ์ให้ชุมชนท้องถิ่นได้รู้จักบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดียิ่งขึ้น

     โครงการ 50 ปี การบินไทย อุปสมบทหมู่ 9 เส้นทางบิน 9 เส้นทางบุญ เส้นทางบินจังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีในวันอาทิตย์ที่ 26ธันวาคม 2553 ณ วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอุปสมบท


สามารถติดต่อได้ที่ วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)
โทร.076 283231, 081 8938190, 081 8938190 หรือ
สำนักงานการบินไทยภูเก็ต โทร.076 360424, 076 360111, 076 360111 ทุกวันในเวลาราชการ


ขอขอบคุณภาพจาก www.allkrabi.com เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink