เทศบาลนครภูเก็ตได้กำหนดแจกจ่ายข้าวสารเฉลิมพระเกียรติ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ที่หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ถนนนริศร เทศบาลนครภูเก็ตได้กำหนด แจกจ่ายข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการข้าวสารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ จำนวน64,000 ถุง โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาล ร่วมแจกจ่ายข้าวสาร


    นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการแจกจ่ายข้าวสารเฉลิมพระเกียรติให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการข้าวสารเฉลิมพระเกียรติ 60 ล้านคน 60 ล้านถุง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจะมีการแจกจ่ายข้าวสารจำนวน 60 ล้านถุง ถุงละ 1 กิโลกรัมให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ

    นายกฯ กล่าวอีกว่า เทศบาลนครภูเก็ตได้กำหนดแจกจ่ายข้าวสารเฉลิมพระเกียรติในโครงการฯให้กับประชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 53 ณ หอประชุมเทศบาลฯ ถนนนริศร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.ซึ่งประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลฯ คือตำบลตลาดใหญ่และตำบลตลาดเหนือ ให้นำทะเบียนบ้านฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มาติดต่อรับข้าวสารและต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ มาติดต่อรับข้าวสารเฉลิมพระเกียรติฯได้ที่หอประชุมเทศบาลฯตามวันและเวลาดังกล่าว

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink