ทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ

     วันที่ 2 ตุลาคม 2553 ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย หรือ จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง จังหวัดภูเก็ต มีการทำความสะอาดศาลเจ้า รมกำยาน ไม้หอม เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ผู้ศรัทธาที่จะร่วมถือศีลกินเจได้ร่วมกันทำความสะอาด ศาลเจ้า หิ้งพระ และสิ่งต่างๆรวมถึง ภาชนะเครื่องใช้ในการประกอบอาหารให้สะอาดหมดกลิ่นคาว มาประกอบอาหารและใส่อาหารเจ บ้างก็ใช้ภาชนะชุดใหม่ในการประกอบอาหารหรือใส่อาหารผัก จัดแยกเครื่องใช้ไว้เฉพาะไม่ปะปนกับเครื่องใช้ทั่วไป เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
 • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
 • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
 • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
 • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
 • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink