สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอินเดีย 2 พันคนประชุมใหญ่ภูเก็ต
     จังหวัดภูเก็ต ต้อนรับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวแห่งอินเดีย ซึ่งจะเดินทางมาประชุมประจำปีของสมาคม TAAT วันที่ 21-27 ก.ย. 53 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมบูรณ์ จิ รายุส นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายสุชาติ หิรัณย์ กนกกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ นาย สรรเสริญ กล่าวว่า การประชุมประจำปีของสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวแห่งอินเดียที่จังหวัด ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-27 ก.ย. 53 ที่โรงแรมลากูน่ารีสอร์ท จ. ภูเก็ต จะมีสมาชิก เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,500 – 2,000 คน ซึ่งสมาชิกของสมาคมฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของกิจการบริษัทนำเที่ยวทั้งหมดในประเทศอินเดีย รวมทั้งผู้บริหารสายการบินของอินเดีย ทำให้กำลังจ่ายค่อนข้างสูง ที่ สำคัญหลังการประชุมมีการจัดทัวร์ บริการท่องเที่ยวต่อในจังหวัดภูเก็ตอีก 2 คืน 3 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามได้ท่องเที่ยวในจังหวัดแบบสมบูรณ์แบบ คิดว่าช่วงการประชุมจะมีเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาทแน่นอน

     นาย สรรเสริญ กล่าวอีกว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดอินเดียเดินทางมายังประเทศไทย มีการขยายตัวดี และต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.45 หรือมีจำนวน 614,562 คน ส่วนที่เดินทางมาภูเก็ตช่วงไตรมาสแรกประมาณ 1 หมื่น มีการขยายตัวสูงเกิน 100% ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเกิดผลดีต่อจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตจำนวนมาก อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดได้เตรียมพร้อมการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่พัก รวมถึงการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์แบบ เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink