ฝึกซ้อมอพยพภัยพิบัติสึนามิ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share

ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ
ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ
ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ
ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ
     นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีพ.ต.อ.พีรยุทธ การะเจดีย์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ร่วมในการฝึกซ้อม ณ  จุดรองรับผู้อพยบ วัถาวรคุณาราม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553

     นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตกำหนดฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ในพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งหอเตือนภัย ปลายแหลมสะพานหิน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในเขตเทศบาลฯ โดยการซ้อมแผนดังกล่าวจะจัดขึ้นพร้อมกันกับพื้นที่เสี่ยงภัย 6 จังหวัดชายทะเลฝั่งอันดามัน ในวันจันทร์ที่13 กันยายน 2553ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.30น.

     ทั้งนี้ การซ้อมแผนอพยพดังกล่าวจะทำการจำลองเหตุการณ์ ว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 8.5 ริกเตอร์ ศูนย์กลางที่ละติจูด 6.37 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 94.31 องศาตะวันออก ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ระยะห่างจากชายฝั่งทะเลอันดามัน 449 กิโลเมตร คาดว่าจะมีโอกาสเกิดคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้าฝั่งบริเวณเกาะภูเก็ต ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต จะต้องทำการอพยพประชาชนไปยังจุดที่ปลอดภัย ซึ่งในการซ้อมแผนครั้งนี้ ได้กำหนดจุดรองรับการอพยพไว้ ณ วัดถาวรคุณาราม(วัดแสนสุข)โดยมีขั้นตอนการซ้อมแผนดังนี้

     เวลา 09.30 น.  สมมุติเกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลบริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ศูนย์วิทยุอันดามันตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง + ติดตามเฝ้าระวังเหตุ

     เวลา 09.40 น.  รับข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดภูเก็ต คาดว่าจะมีโอกาสเกิดคลื่นสึนามิได้ ศูนย์วิทยุอันดามันรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

     เวลา 09.48 น. ผู้อำนวยการเทศบาลนครภูเก็ต (นายกเทศมนตรี) สั่งการให้ผู้รับผิดชอบจัดตั้งศูนย์อำนวยการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อม

     เวลา 09.50 น. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดสัญญาณเตือนภัย นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประกาศให้พื้นที่บริเวณ ชุมชนแสนสุข ชุมชนกอไผ่ ซอยสะพานหิน และปลายแหลมสะพานหิน เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินและสั่งการให้ทำการอพยพประชาชนไปยังศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) โดยจะต้องทำการอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยภายในเวลา 30 นาที ทั้งนี้คาดว่าคลื่นสึนามิจะถึงฝั่งภูเก็ตภายในเวลา 45 นาที

     เวลา 09.50น. คลื่นสึนามิลูกที่ 1-2 ซัดเข้าสู่ชายฝั่ง

     เวลา11.00น. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประกาศสถานการณ์ยุติ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ เข้าบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

     เวลา 11.30 น. นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประกาศยุติการฝึกซ้อมแผนนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต่อว่า ในการจัดฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิครั้งนี้

     นอกจากจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมอยู่เสมอหากมีภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิเกิดขึ้น และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอ รวมถึงจะทำให้เกิดการประสานงานระหว่างคณะกรรมการชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับชุมชน เทศบาลและหน่วยงานอื่นให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทางราชการจากภัยพิบัติดังกล่าว

ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink