เยี่ยมชมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รพ.วชิระภูเก็ต
Text size:
By รพ.วชิระภูเก็ต
Bookmark and Share

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.วิชิต
เยี่ยมชมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รพ.วชิระภูเก็ต

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักชีวภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน รพ.วชิระภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีแพทย์หญิงอมรรัตน์ ตันติทิพย์พงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และคณะให้การต้อนรับ เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink