วันราชภัฏ ประจำปี 2553
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share

วันราชภัฏ ประจำปี 2553 วันราชภัฏ ประจำปี 2553 วันราชภัฏ ประจำปี 2553
วันราชภัฏ ประจำปี 2553 วันราชภัฏ ประจำปี 2553 วันราชภัฏ ประจำปี 2553
วันราชภัฏ ประจำปี 2553 วันราชภัฏ ประจำปี 2553 วันราชภัฏ ประจำปี 2553
     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2553 ในการนี้มี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 49 รูป พร้อมด้วย  คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา หลังจากนั้นมีการจัดกิจกรรมเสวนาธรรม เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ในหัวข้อ “เพาะต้นกล้าให้เติบใหญ่ บ่มจิตใจให้งดงาม” โดยการนำหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มนูญ  สอนโพนงาม คุณเจริญ  ศรีวาลัย อาจารย์บาซีส หวังโซะ อาจารย์อิรอเฮ็ง สะมะลี และคุณอันวา แระโงะ ร่วมสนทนา มี ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink