“ ศิลป์แผ่นดิน ” สมบัติศิลป์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    บริการเดอะวิสดอมกสิกรไทย นำโดยคุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของธนาคารกสิกรไทย ได้จัดกิจกรรม THE WISDOM Heritage ‘ Arts of the Kingdom Exhibition & Ananta Samakhom Throne Hall ’ จุดประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในโอกาสที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะมีอายุครบ ๑๐๐ ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ อีกทั้งยังจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในการจัดตั้งสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา ให้เป็นศูนย์ฝึกช่างฝีมือชั้นเอก เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ในชนบท

    ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ มาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลงานศิลป์ชิ้นเอกที่จัดแสดงในนิทรรศการ ‘ ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๖ ’ ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม อีกทั้งลูกค้าเดอะวิสดอมได้อุดหนุนสินค้าศิลปาชีพต่าง ๆ ของช่างฝีมือไทยจากสถาบันสิริกิติ์ อาทิเช่น ภาพปัก ผ้าไหม และอีกมากมาย โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะเข้าร่วมสมทบสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา

    ทุกงานฝีมือที่สร้างสรรค์ ล้วนมีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความวิจิตรงดงาม ที่สำคัญคือความภูมิใจในชีวิตที่ได้ร่วมสืบสานปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้ปวงชนชาวไทยได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมกันอนุรักษ์ “ศิลป์แผ่นดิน” สมบัติศิลป์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink