แสนสิริผนึกไทยพาณิชย์ร่วมสืบสานเทศกาลถือศีลกินผักภูเก็ต
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    แสนสิริ จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตที่จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคมนี้ พร้อมชวนสมาชิกครอบครัวแสนสิริลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์เยาวชนจากโครงการ GIVE และพนักงานทั้งสองบริษัทฯจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและสืบสานเทศกาลถือศีลกินผักอันดีงามตลอดทั้ง 9 วัน9 คืน

    นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า“แสนสิริมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของภูเก็ตในปีนี้เป็นปีที่สามโดยเราได้ร่วมกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจที่ดีกับแสนสิริมาโดยตลอด และได้เชิญชวนสมาชิกครอบครัวแสนสิริ ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ พนักงานของทั้งสองบริษัท พร้อมด้วยเยาวชนจากโครงการ GIVE ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของแสนสิริสำหรับเยาวชนจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะ ได้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน เพื่อสานต่อประเพณีของชุมชนอันดีงามที่มีมากว่า 150 ปี โดยมีกิจกรรมในการสืบสานประเพณีดังกล่าว อาทิ การบริจาคเงินสนับสนุนแก่ 3 ศาลเจ้าที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย, ศาลเจ้าบางเหนียวและศาลเจ้าสามกอง, การร่วมกันทำความสะอาดศาลเจ้ารวมถึงการบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่ผู้ร่วมทำความสะอาดทั้ง 3 ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต, การผลิตเสื้อสำหรับเทศกาลถือศีลกินผักให้ในช่วงระหว่างเทศกาลฯ แสนสิริและไทยพาณิชย์ยังมีบริการแจกน้ำดื่มและพัดตามจุดต่างๆ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานในทุกๆ วัน นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงประเพณีอันดีงามนี้ ให้กับสมาชิกครอบครัวแสนสิริทั่วประเทศได้ทราบถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามที่มีมายาวนานของจังหวัดภูเก็ต จนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

    นางพิกุล ศรีมหันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจรายย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ มีความยินดี ที่ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและยิ่งใหญ่ของ จ.ภูเก็ต ที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปี โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดศาลเจ้า เพื่อเตรียมเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผัก โดยมีประชาชนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความดีงามในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ SCB ชวนกันทำดี โดยผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 1,100 สาขาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันทำดีผ่านหลากหลายกิจกรรมและโครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม


    ส่วนรวมมาโดยตลอด สำหรับในงานเทศกาล ถือศีลกินผัก ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทำดีที่ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาธนาคารในจ.ภูเก็ต จะร่วมกันทำความสะอาดศาลเจ้า พร้อมออกบูธให้บริการน้ำดื่มภายในงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพิธีได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกันมากขึ้นด้วย โดยธนาคารเชื่อมั่นว่างาน “เทศกาลถือศีลกินผัก” ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม “การให้” จะได้รับการตอบรับที่ดียิ่งขึ้น ด้วยความร่วมมือและความเอื้อเฟื้อจากทุกท่าน ณ ที่นี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการสำเร็จได้ด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร ทางด้านการดำเนินกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ที่ยินดีร่วมสนับสนุนโครงการอันเป็นสาธารณะประโยชน์และสร้างสรรค์สังคมด้วยดีเสมอมา”

    ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต นับได้ว่าเป็นประเพณีที่มีการดำเนินมาอย่างยาวนานและยังคงความเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่กล่าวขานกันทั่วโลกประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากในปีนี้ ตามปฏิทินฝ่ายจีน (จันทรคติ) ได้กำหนดมีเดือน 9 สองครั้ง โดยเดือน 9 ครั้งแรกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคม ส่วนครั้งที่สองจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 1พฤศจิกายน 2557 นี้ ซึ่งแต่ละครั้งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน โดยในช่วงของประเพณีถือศีลกินผักจะมีพิธีการต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นพิธีปังเอี๋ย, พิธียกเสาโกเต้ง, พิธีอัญเชิญพระผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้าและยกอ๋องศ่องเต่, พิธีโก้ยห่าน (ข้ามสะพานสะเดาะห์เคราะห์), พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหาร) พิธีเตี้ยมง่าน (เปิดเนตรองค์พระ) พิธีส่งพระกิ้วอ๋องต่ายเต่ ยกอ๋องส่องเต่ และอีกมากมาย  ในแต่ละปีจะมีผู้ร่วมเทศกาลอย่างคึกคักจากทุกสารทิศและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคนในแต่ละวัน

    “ทั้งนี้แสนสิริมีความมุ่งมั่นและมีแนวความคิดในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกจังหวัดที่บริษัทได้เข้าไปพัฒนาที่อยู่อาศัย จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น และชาวจังหวัดภูเก็ตมีความร่วมมือร่วมใจในชุมชนอย่างแข็งแกร่ง เป็นเอกลักษณ์ของความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็นหัวใจและเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการสืบทอดประเพณีอันดีงามอย่างยั่งยืนโดยแสนสิริจะร่วมสืบสานประเพณีอันดีอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต”นายอภิชาติ กล่าวเพิ่มเติม


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink