ละครเวทีเรื่อง "Frozen" เพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนสะปำ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    สถาบัน นาฏยสากล Phuket International Dance Academy (PIDA) ผู้นำหลักสูตร Australian Teachers Of Dancing (ATOD) ประเทศออสเตรเลียเข้ามาสอนเป็นแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต และสโมสรโรตารี่ชิโนภูเก็ต (Rotary Club of Sino Phuket) ซึ่งเป็นสโมสรที่ตั้งขึ้นเพื่องานพัฒนาสังคม สมาชิกต่างเป็นทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมมือกัน จัดละครการกุศลเรื่อง "Frozen" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงศิลปะ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและการแสดงของเยาวชนจังหวัดภูเก็ต และเพื่อมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียนสะปำ

    นายศาสวัต หลิมพานิชย์ ผู้บริหารสถาบันนาฏยสากล (PIDA) และ สโมสรโรตารี่ชิโนภูเก็ต โดยนางสาวกนกกร พฤษกิจ นายกสมาคม ร่วมมือในการจัดทำละครเวทีเรื่อง"Frozen"เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะผ่านการแสดงละครเวที  และเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นการกุศลให้แก่โรงเรียนสะปำเพื่อสมทบทุนสร้างห้องสมุดแห่งใหม่ การร่วมมือกันครั้งนี้เกิดจากความประสงค์ของทางสถาบันนาฎยสากล และสโมสรโรตารี่ชิโนภูเก็ตในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่สังคมและเยาวชนของจังหวัดภูเก็ต เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถ ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการแสดง การร้องเพลง การเต้นรำ อีกทั้งยังได้เป็นการกุศลร่วมกัน ในการสร้างห้องสมุดแห่งใหม่ให้กับโรงเรียนสะปำ ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย ละครการกุศลเรื่อง "Frozen"เป็นละครเรื่องที่ 4 ที่โรงเรียนนาฏยสาลจัดแสดงขึ้น ละครเรื่องนี้มีนักแสดงร่วม 300 ชีวิต โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความสารถของโรงเรียนนาฏยสากล และโรงเรียนดนตรียามาฮ่า (ภูเก็ต) บทละครและการจัดทำงานเบื้องหลังทุกอย่าง ดำเนินการโดยครูผู้ฝึกสอนและทีมงานมืออาชีพของทางโรงเรียนฯ การแสดงจัดให้มีขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 โดยจัดเป็นสองรอบ รอบเช้า เวลา 9.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00 น. บัตรเข้าชมราคา 500 บาท, VIP 1000 บาท มีจำหน่ายที่ โรงเรียนนาฎยสากล และโรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั้งสองสาขา (นครภูเก็ต และบิ๊กซี) ผู้ที่สนใจซื้อบัตรชมละคร และร่วมทำบุญสร้างห้องสมุด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-249409, 076-213644 และเพื่อเป็นการเบิกฤกษ์ คณะผู้จัดงานจึงได้จัดให้มีพิธีบวงสรวง ในวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงละครไซม่อนสตาร์ เวลา 9.00 น. งานนี้ทางสถาบันฯ เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ์ ผู้สื่อข่าว และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้ด้วย


    สถาบันนาฏยสากล Phuket International Dance Academy (PIDA) เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคคลต่างๆในสังคม ในด้านการพัฒนา บุคลิกภาพ ศิลปะการแสดง และการเต้นรำแนวใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เป็นอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น รวมถึงยังมีสถาบันการศึกษาด้านวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ) มากมาย เพื่อรองรับเยาวชน ทั้งประถมมัธยม และอุดมศึกษาแต่การศึกษาในปัจจุบันเน้นพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการมากเกินไป จนขาดทางเลือกแก่เยาวชนด้าน การศึกษาเชิงศิลปะ โรงเรียนนาฏยสากลภูเก็ต Phuket International dance Academy (PIDA) จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอีกแนวทางเลือกแก่เยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ด้านการเรียนรู้ศิลปะแนวใหม่แขนงต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพราะศิลปะการเต้น เป็นการพัฒนาทั้งจิตใจและร่างกายเพื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และท่วงท่าสง่างาม และศิลปะการเต้น ก็เป็นเป็นอีกแนวทางที่ชวยพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์อีกแขนงหนึ่งที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอีกด้วย โรงเรียนนาฏยสากลภูเก็ต เป็นสถาบันที่เปิดสอนศิลปะการเต้นหักสูตรของประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอาชีพ โดยยึดระบบในนามสถาบัน The Australian Teacher of Dancing (A.T.O.D) ซึ่งมี 3 วิชาในหลักสูตร คือ Ballet, Jazz, Hip-Hop และหลักสูตรชอง PIDA DANCE มี 4 วิชาคือ B-Boy, Contemporary, Cover Dance, Free Dance, Modern Dance ทุกหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนทีละเกรด 1 ปีจะมีการจัดสอบเลื่อนเกรดทุกปี ปีละ 1 ครั้งด้วนมาตรฐานสากล ด้านบุคคลากร ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งสถานที่ห้องเรียนที่สร้างขึ้นมา สำหรับการเรียนการสอนเต้นรำโดยตรง ซึ่งมีความสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐาน จึงได้รับเอกสิทธิ์ให้เป็นตัวแทนการเผยแพร่หลักสูตรนี้เป็นแห่งแรกในภาคใต้และดูแลโดยคณะผู้บริหาร โรงเรียนดนตรียามาฮ่าภูเก็ต


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink