เทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจร
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    วันนี้ (๗ กันยายน ๒๕๕๗) นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นำข้าราชการในพื้นที่ เทศบาลตำบลราไวย์ และเชิญชวนหัวหน้าส่วนร่ชการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และสถานีนีตำรวจภูธรฉลอง และสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดอบรม ระเบียบวินัยจราจร และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อปลุกจิตสำนึก รวมทั้งสร้างวินัยการขับขี่แก่เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ และได้เชิญชวนหน่วยงานทางธุรกิจที่ประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลราไวย์ เข้าร่วมอบรมและส่งพนักงานของบริษัท ฯ ร่วมอบรมพร้อมกันกับประชาชนในพื้นที่  อาทิ ในหานบีชคอนโดมีเนียม โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในพื้นที่ตำบลราไวย์ โรงแรมที่ประกอบธุรกิจ ต่างๆ รวมทั้งห้างสรรพสินค้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร์ (สาขาป่าตอง) จังหวัดภูเก็ต ทั้งหมด ๑๐ บริษัท ฯ ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรส รวมแล้วประมาณกว่า ๕๐๐ คน

    โดยงานดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. วันนี้ (๗ กันยายน ๒๕๕๗) ที่ศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจร และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ วันนี้ขึ้น เพราะว่าทางเทศบาลตำบลราไวย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องการช่วยกัน ร่วมมือกัน จัดงานในวันนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึก รวมทั้งสร้างวินัย ในการขับขี่แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามระเบียบกฎจราจร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ เข้าร่วมอีกด้วย

    การอบรมดังกล่าวประกอบด้วย การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน มารยาทการขับขี่รถอย่างปลอดภัย อีกทั้งได้มีการสอนเทเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นประจำทุกวัน ให้หันมาสวมหมวกนิรภัย อยู่เป็นประจำ และตัวแทนจากทางสถานีตำรวจภูธรฉลอง พ.ต.ท. สาธิต หนูฤทธิ์ สวป.สภ.ฉลอง นอกจากนี้ ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจราจรทางบก และบทลงโทษ ตลอดจนเครื่องหมายจราจร รวมถึงมารยาทในการขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุ รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินต่อไปยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจราจรทางบก และบทลงโทษ อย่างถูกต้องและเข้าใจ    นอกจากนี้ ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และเครื่องหมายจราจรที่สำคัญ โดยนายกลยุทธ จตุฑะศรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้เกี่ยวกับตราสัญญลักษณื ของเครื่องหมายจราจรต่างๆ แก่ ผู้อบรมอีกด้วย

    นาอิกอร์ โปรโตโซฟ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ในหานบีชคอนโดมีเนียม จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ตำบลราไวย์ ได้เผยว่า ถึงแม้ตนเองจะไม่ใช่คนไทย และเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัล อาสา ที่มีจิตอาสาดีเด่น สามปีซ้อน ทำให้มีความรักและผูกพันกับประดทศไทย โดยเฉพาะกับเพื่อนๆ ที่ประกอบแบธุรกิจ เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และทั้งครอบครัวก็ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มากว่าห้าปีแล้ว นอกจากนี้ ยังมี ธุรกิจ อื่นๆ อาทิ บูติดโฮเต็ล เป็นต้น ได้ให้ความเห็นว่า โครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นโครงการที่ดี และตนเองและพนักงานก้ออาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ ตนเองได้ส่งพนักงานร่วมฟังคำบรรยาย และร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลตลอดทั้งวันอีกด้วย

    นาอิกอร์ โปรโตโซฟ ผู้บริหารระดับสูง  บริษัท ในหานบีชคอนโดมีเนียม จำกัด ได้มอบ หมวกนิรภัย ให้กับทางเทศบาล เพื่อให้เทศบาลนำไปแจกจ่ายกับประชาชนอีกด้วย นอกจาก การฝึกอบรมด้านทฤษฏีแล้ว ทางสำนักงานขนส่ง จังหวัดภูเก็ต ยัง ได้ส่งคนเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติอีกด้วย

    ปิดท้าย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ หังหน้าส่วนราชการที่มาอบรมประชาชน พร้อมด้วยนาอิกอร์ โปรโตโซฟ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ในหานบีชคอนโดมีเนียม จำกัด และ เจ้าของธุริจต่างๆ ร่วมกันมอบ หมวกนิรภัย ให้กับเยาวชน ประชาชน ผู้ผ่านการฝึกอบรมในวันดังกล่าว


    งานปิดลงโดย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นำขบวนผู้เข้าอบรม ร่วมกันขี่มอเตอร์ไซด์ พร้อมใส่หมวกนิรภัย เป็นการแสดงร่มกันกับประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม ว่า เราจะมีจิตสำนึก และระเบียบวินัย ในการขับขี่รถบบนท้องถนน และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ตามระเบียบกฎจราจร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ เข้าร่วมขบวนขับขี่มอเตอร์ไซด์ ราวมกับท่าน นายก เสมือนหนึ่งเป็นการทำสัญญาว่าต่อไปนี้ ทุกคนมีหน้าที่ ใช้รถใช้ถนนตามที่กฎหมายบังคับและจะสวม หมวกนิรภัย ก่อนออกรถนั่นเอง งานดังกล่าวทางเทศบาล ฯ จัดขึ้นปีละครั้ง โดยใช้งบแระมาณจากทางเทศบาล และผู้ร่วมสนับสนุนทั้งหลาย ที่ได้รับเกียรติบัตร ขอบคุณในความมีน้ำใจกับประชาชนทุกคนในพื้นที่นั่นเอง

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink