A Rider ยอดมนุษย์สองล้อเก็บขยะพิทักษ์โลก
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    บริษัท ดิ แอทติจูด คลับ จํากัด เป็นบริษัทของคนท้องถิ่น โดยความมุ่งหวังที่จะทําโครงการเพื่อตอบแทนสู่แหล่งชุมชน จึงเป็นที่มาของกิจกรรม ‘เก็บขยะชายหาด’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘A rider ยอดมนุษย์สองล้อเก็บขยะพิทักษ์โลก’ นําโดยคุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดิ แอทติจูด คลับ จํากัด ขอส่งมอบถังขยะจํานวน 4 ถัง ที่จัดทําขึ้นเพื่อแยกขยะก่อนทิ้งให้กับเทศบาลนครภูเก็ต โดยคุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสะอาดให้กับแหล่งชุมชน อีกทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้งลงถังโดยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อให้ชายหาดหรือชายฝั่งสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ และตระหนักถึงขยะต่างๆที่เมื่อทิ้งแล้วต้องใช้เวลาย่อยสลายนานแค่ไหนจึงจะหมดไป เพราะเมื่อเก็บขยะแล้วจะทําการบันทึกข้อมูล และส่งต่อให้กับองค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร (International Coastal Cleanup) นําไปใช้จัดทํารายงานประจําปี ซึ่งจะช่วยสะท้อน ภาพรวมของปัญหาขยะทะเลทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ดดยงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink