แสนสิริเปิด “พื้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น”
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    แสนสิริ ผนึก ยูนิเซฟ และพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง ได้เปิด ‘พี้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น (Child-Friendly Space)’ รังสรรค์พื้นที่ว่างโครงการก่อสร้าง มอบความรู้และเสริมทักษะให้แก่เด็กที่ขาดโอกาส หวังช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างอนาคตให้แก่เด็กในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน เริ่มคุณภาพชีวิตดีๆ แล้วที่ ‘บ้านไม้ขาว’ คอนโดมิเนียมตากอากาศระดับพรีเมี่ยมติดชายหาดไม้ขาวของแสนสิริ ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคุณอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเกิดจากความตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ในปี 2555แสนสิริได้ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ตเปิดตัวโครงการ ‘GIVE’ เพื่อสนับสนุนเสียงของเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กร่วมเขียนอนาคตเมืองภูเก็ต โดยสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนภูเก็ต ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจุดประกายสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตามแนวทางกิจกรรมเพื่อสังคม Social Changeหรือ CSR ว่าด้วย “การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้า” ผ่านเจตนารมณ์ในการไม่ใช้แรงงานเด็ก สนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ ที่ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่ถูกละเลยจากสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะมอบโอกาสทางการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญเบื้องต้นให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ให้มีทักษะและพัฒนาการที่เหมาะสม ตลอดจนมอบพื้นที่ปลอดภัยแก่เด็กที่เป็นลูกหลานแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในจังหวัด ให้ปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

    โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือเด็ก ๆ เหล่านี้ โดยสามารถติดต่อเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กได้เลย ซึ่งในปัจจุบันโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากคนภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี พวกเขาได้เข้ามาร่วมสละเวลาว่าง เพื่อมาสอนหนังสือให้แก่เด็ก รวมถึงมอบอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และบริจาคของเล่นให้แก่เด็กด้วย สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

    ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2555 โดยเริ่มครั้งแรกที่โครงการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขยายต่อเนื่องครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในปีนี้ทางแสนสิริมีแผนขยายโครงการไปยังจังหวัดอีก 2 จังหวัด คือ พัทยา และอุดรธานีอย่างไรก็ดีในอนาคตก็ยังวางแผนที่จะเปิดโครงการดังกล่าวในทุกจังหวัดที่แสนสิริได้เข้าไปพัฒนาที่อยู่อาศัย เพราะต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้เข้าไปพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจ ‘วันนี้ พรุ่งนี้ ตลอดไป’ เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink