อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “วันบริจาคโลหิตโลก 2557”
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ของวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 คุณธีระ เจี่ยสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามคุณไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดโครงการ‘วันบริจาคโลหิตโลก 2557’ ภายใต้สโลแกน‘Safe Blood for Saving Mothers บริจาคโลหิต พลิกวิกฤตช่วยชีวิตแม่และลูก’ที่กำหนดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตแม่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตร จากภาวะตกเลือด ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน โดยมีคุณภาวิณี อินทุสุต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานครั้งนี้

    จากการที่สหพันธ์สภากาชาดสากลได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อให้เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก สภากาชาดทั่วโลกจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการโลหิต รวมทั้งร่วมกันเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ตามเจตนารมณ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต โดยในปีพ.ศ.2563 ได้มีการจัดกิจรรมในครั้งนี้ มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมโลหิต จำนวน 101 หน่วยงาน และมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 48, 60, 72, 84 และ 96 จำนวน 39 ราย การแสดงชุด ‘ขอบคุณจากใจเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต’ โดย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต


    จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าในแต่ละวันมีผู้หญิงจำนวนกว่า 800 คน เสียชีวิตจากการคลอดบุตร หรือภาวะโรคแทรกซ้อนในเด็กแรกเกิด โดยเกือบทั้งหมดของผู้เสียชีวิตจะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งจะพบในแอฟริกาใต้สะฮารา และเกือบหนึ่งในสามพบในแถบประเทศเอเชียใต้ และมีอัตราความเสี่ยงสูงในมารดาที่เป็นวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จากภาวะการตกเลือดอย่างรุนแรง ระหว่างการคลอดบุตรหรือหลังการคลอดบุตร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของจำนวนผู้เสียชีวิต และอาจทำให้เกิดความผิดปกติ หรือความพิการในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม หากการมีบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอ และปลอดภัย ก็จะลดปัญหาการเสียชีวิตลงได้

    สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการ รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน รวมถึงเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และขอบคุณผู้บริจาคโลหิตในการช่วยชีวิตผู้อื่นด้วยการบริจาคโลหิต เพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตใหม่ รณรงค์ให้เกิดการบริจาคโลหิตประจำอย่างยั่งยืน เป็นการประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิตที่ปลอดภัย ที่มาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ 100 เปอร์เซ็นต์ และเพื่อมุ่งเป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน

    นอกจากนี้ได้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งมีการพูดคุยเสวนาประสบการณ์ผู้บริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด ‘Safe Blood for Saving Mothers’ กิจกรรมตอบคำถามความรู้เรื่องสุขภาพกับการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ จารึกกำแพงแห่งมนุษยธรรมโดยให้ผู้บริจาคโลหิตแสดงความคิดเห็นและแรงบันดาลใจ ความประทับใจของการมอบโลหิต เป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink