‘TO BE NUMBER ONE’ จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 12
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ(หาดในยาง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามคุณไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดค่ายแกนนำเยาวชน ‘TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 12’ซึ่งโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมรุ่นที่ 11 ในครั้งนี้ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับการจัดค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 12 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

    คุณโยษิตา เรือนเพชร รองประธานแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 11 และประธานในการจัดค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 12 กล่าวว่า “จากการจัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 12 ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน คือตั้งแต่วันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ จำนวน 44 คน จาก 8 สถาบันการศึกษาและแกนนำเยาวชนรุ่นพี่ซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดค่ายครั้งนี้จำนวน 22 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการเป็นผู้นำ-ผู้ตาม เรียนรู้กระบวนการทำงานในฐานะแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเยาวชนกับเยาวชน ซึ่งกิจกรรมที่จัด ประกอบด้วยการบรรยายความรู้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมฐานต่างๆ”


    ด้าน คุณสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่เห็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มาเข้าค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเอง รวมทั้งได้เห็นตัวอย่างรุ่นพี่ที่ผ่านการอบรมแล้ว ซึ่งกว่าจะได้รับเกียรติบัตรนั้นจะต้องรออีก 1 ปี โดยผ่านการทดสอบก่อนว่ามีความสามารถเพียงใด และได้ทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆ อย่างไรบ้าง ดังนั้นแกนนำเยาวชนรุ่นที่ 12 ก็เช่นเดียวกัน เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด”

    ในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ทำให้เยาวชนได้เพื่อนรุ่นเดียวกันที่ต่างสถาบันการศึกษา ได้มารวมตัวทำกิจกรรมที่ดีๆ รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักการแก้ปัญหาการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี สร้างความรักความสามัคคีต่อกัน ทั้งนี้ จึงหวังว่าแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ทุกคนจะได้นำสิ่งดีๆ เหล่านี้ไปสร้างเครือข่าย และขยายผลภายในสถาบันการศึกษาของตน อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้จัดส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ในครั้งนี้ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อในด้านสถานที่จัดค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 12.

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink