เทศบาลนครภูเก็ต เปิดกิจกรรมค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คุณสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “ค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดีประจำปี2557” โดยได้รับเกียรติจากคุณเสรี พาณิชกุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต นาวาเอกกฤษฎา รัตนสุภา รองผอ.กอ.รมน.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10


    คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้กล่าวว่า “ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ยึดหลัก ผู้เสพยาเสพติด คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยเน้นการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ให้เข้ารับการบำบัด ในสถานพยาบาลและในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลนครภูเก็ตจึงร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองภูเก็ตและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่ายบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ‘ค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมในการละเลิกยาเสพติดด้วยการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถศึกษาต่อ อีกทั้งในการทำงานและในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจำนวน 52 คน กำหนดระยะเวลาอยู่ค่ายจำนวน 9 วัน 8 คืน ระหว่างวันที่ 2 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10”

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink