ICT ภูเก็ต พร้อมเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ปรับแนวทางการดำเนินการในรูปแบบเชิงรุก และพัฒนาความพร้อมภายใน เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ ของจังหวัดภูเก็ต และชายฝั่งอันดามัน โดยดร. จิรวัฒน์ แท่นทอง ผอ.ศูนย์ฯ เน้นย้ำจุดมุ่งหมายในการสร้างแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชน เพื่อให้ทันยุค ICT สร้างนวัตกรรมนำสมัย รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในรูปแบบสื่อดิจิตอล

    เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก คุณกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต และดร. จิรวัฒน์ แท่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าว ‘ความพร้อมในการก้าวไปสู่อุทยานการเรียนรู้ภูเก็ต’ ภายใต้แนวคิดการดึงอัตตลักษณ์ และองค์ความรู้ในท้องถิ่นผสมผสานกับนวตกรรมที่ทันสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอันดามัน โดยมีคุณสุจินต์ อมตพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต และคุณขจรศักดิ์ เรียนดารา ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนศูนย์ ICT ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย


    คุณกวี ตันสุคตานนท์ กล่าวว่า ”เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับสำนักงาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ขึ้น โดยได้ใช้พื้นที่ของอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต ปรับปรุงให้เป็นศูนย์ ICT ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SIPA ในการสนับสนุนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา พร้อมแต่งตั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นผู้ดูแลจัดการและบริหารศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ โดยเทศบาลนครภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้าน ICT ของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยที่ผ่านมาศูนย์ ICT ภูเก็ต ได้รับการตอบรับที่ดีในการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและการฝึกอบรมการใช้งาน ICT ซึ่งในช่วงกลางปี 2557 เทศบาลนครภูเก็ต และศูนย์ ICT ภูเก็ต จะได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK PARK  ซึ่งจะทำให้ศูนย์ ICT ภูเก็ต ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำสมัยมายกระดับการให้บริการของศูนย์ต่อไป”


    ด้าน ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง กล่าวว่า “ทางศูนย์ ฯ มองว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ผ่านมาสามารถตอบโจทย์ได้ดี แต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ศูนย์ ฯ จำเป็นต้องยกระดับการให้บริการในด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น ด้านแนวคิด 3 ด้าน คือ 1.Active Learning center แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัติกรรมที่ทันสมัย เช่นหุ่นยนต์ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ให้เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติและต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเอง 2.Excellent training center ศูนย์การจัดอบรมแบบมืออาชีพด้าน ICT และ สถานที่ฝึกฝนวิชาการนอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนให้รู้จักตนเอง และเป้าหมายการดำเนินชีวิต โดยมีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับเยาชนที่มีความสนใจในอาชีพต่าง ๆ 3. KM & Digital Content Center แหล่งรวมองค์ความรู้และการสืบค้นด้าน ICT และภูมิปัญญาด้านท้องถิ่นในรูปแบบดิจิตอล และสื่อที่ทันสมัย ที่สะท้อนความเป็นตัวตนชาวภูเก็ต ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ศูนย์ ฯ กลายเป็นอุทยานการเรียน ของชาวภูเก็ต และจังหวัดแถบอันดามันต่อไป”

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink