นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต มาเป็นประธานในพิธีเปิด‘ โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ’พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารับการอบรม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณกลยุทธ จัตุฑะศรี หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

   คุณสมใจ สุวรรณศุภพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้กล่าวว่า“ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ตได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต มีผู้บาดเจ็บและมีผู้พิการจากการวิเคราะห์สาเหตุดังกล่าว เกิดจากผู้ขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ประมาท เพราะไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถอย่างไม่รู้กฎหมาย ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนขาดวินัยและไม่เคารพกฎจราจร สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ”

   ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรขึ้นในวันนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมฯในครั้งนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทักษะความรู้ในการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยพร้อมทั้งผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตต่อไป เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink